Кредити

Кредитът представлява отдаването на финансови и парични средства във вид на заем. Едната страна, кредиторът, отдава реални или виртуални парични средства на другата страна, кредитополучателят, който се задължава да възстанови въпросната сума в бъдещето, най-често чрез времево-структуриран погасителен план.

Кредитирането най-често включва и олихвяване от кредитополучателя към кредитора, като лихвата се начислява за периода, в който парите не са притежание на оригиналния си собственик (кредитора).

Кредитите биват няколко вида:

  • Ипотечни;
  • Жилищни;
  • Потребителски;
  • Търговски;
  • Кредити за оборотни средства;
  • Бързи.

Последните се превръщат в особено популярни през последните години в България. Бързите кредити, както сочи името им, осигуряват малка сума за кратък период от време, без да е нужна голяма по обем документация. Поради това подобни кредити се отпускат в рамките на половин до един час, най-често само срещу лична карта, а лихвата също е ниска. Идеята на този вид заеми е да покрият текущи и неотложни сметки, които кредитополучателят не може да изплати на момента.

Макар и рискови, кредитите са неизменна част от нашето ежедневие и ни позволяват да покриваме различни видове разходи – от по-малки (стоки и услуги) до по големи (закупуване на автомобил или имот). Поради това ние от Log.bg се постарахме да ви запознаем с най-коректните и точни кредитори, за които знаем, че няма да ви излъжат и ще ви осигурят нужните парични средства в кратък срок.