Счетоводство

Счетоводството представлява математическа дейност, при която систематично се регистрират и периодично се представят финансови отчети, както и анализ на сделки в паричен измерител, които клиентът (предприятието) извършват.

Счетоводството може да обслужва както частни клиенти, така и корпоративни. Целта е да се систематизират и анализират финансовите резултати на въпросния чрез различни показатели, като приходи, разходи и нетна печалба.

Този вид дейност има своите корени в най-ранната древност, като в Месопотамия има открити счетоводни записи отпреди повече от 7000 години. През средновековието ключов принос за развитието на счетоводството има италианският математик и францискански монах Лука Пачиоли. Той създава първата счетоводна книга, в която се описва Венецианската счетоводна система.

В България първата книга по счетоводство е написана от братята Христо и Стоян Караминкови през 1850 година и се издава в Истанбул. През 1884 година, във вече свободна България, започва да се преподава и такава учебна дисциплина в Търговската гимназия в Свищов.

По своя вид, счетоводството бива едностранно и двустранно, като при второто се посочват и измененията, които настъпват в резултат на дадена сделка или операция в друг отчетен обект.

Счетоводителят се е превърнал в задължителен елемент от съвременния бизнес и поради това, ние от Log.bg се стремим да ви запознаем с най-добрите и най-коректни счетоводители, счетоводни къщи и кантори, за да сте сигурни, че избирате най-доброто за вас и вашия бизнес.