Право

Правото представлява система от социални норми и правила, чиято функция е да забраняват, разрешават, а в някои случаи и да потвърждават, определен вид поведение или взаимоотношения между хора и организации.

Съвременното българско право, като част от европейското правно семейство, е базирано на идеята на френския философ и мислител Шарл дьо Монтескьо за разделение на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Според него, трите власти трябва да са независими една от друга и никоя от тях, поотделно или обединени, не трябва да имат влияние над другата.

Правото се разделя на много и най-различни раздели, които позволяват по-ефективното му прилагане във всяка област на живота, като например:

 • Вътрешно;
 • Международно;
 • Публично;
 • Материално;
 • Частно;
 • Процесуално;
 • Облигационно;

и прочие.

В България съдебната система е разделена на няколко институции, независими една от друга, чиято функция е, взаимодействайки помежду си, да осигурят справедливото и независимо функциониране на съдебната власт.

Държавните институции, които са част от съдебната система, са:

 • Висш съдебен съвет;
 • Конституционен съд;
 • Прокуратура;
 • Върховен касационен съд;
 • Върховен административен съд;

както и всички районни, окръжни, административни, апелативни и военни съдилища.

Гражданите на Република България могат да участват в съдебната система чрез представител, който трябва да притежава юридическо образование (адвокат).

В Log.bg ще намерите каталог с най-добрите юристи и адвокати, които ще се погрижат за вашите интереси и ще ви помогнат в случай, че имате нужда от помощ или съвет.