Озеленяване

Озеленяването е съвкупност от дейности, чиято цел е да се създадат зелени пространства или да се освежат вече озеленени такива. В озеленителния процес влизат и поставянето и засаждането на цветя, декоративна или естествена растителност, както и леки конструкции и поливни системи.

Озеленяването може да се извършва в най-различни разновидности и за най-различни цели като:

  • Изграждане на частни градини;
  • Изграждане на частни дворове;
  • Усвояване на общи площи;
  • Изграждане на ботанически градини;
  • Изграждане на паркове;
  • Обособяване на зелени кътове;
  • Обособяване на алпинеуми.

Озеленителният процес преминава в два етапа – подготвителен и изпълнителен. В първия етап се извършва геодезическо заснемане на терена, вертикално планиране, ландшафтно проектиране, както и проекти за автоматизирана поливна система, отводнителна схема и 3D визуализация на проекта. В изпълнителния етап се преминава към физическата реализация на ландшафтния проект и изграждане на всички видове системи.

Сериозен сегмент от процеса на озеленяване е и дизайнерският аспект, който диктува как ще изглежда проектът в готовия си вид. Поради това, освен експертите по флора и архитектура, за един добър проект са нужни и добри дизайнери.

В Log.bg ще намерите единствено сайтове на топ експерти в сферата на озеленяването, дизайна на градини и поддръжката на зелени площи. Ние вярваме, че трябва да получавате само най-качествените услуги, затова сме ги подбрали, проверили и структурирали за вашето удобство и сигурност.