Спорт

Спортът представлява всички форми и видове на съревнователна физическа активност и игри, които чрез случайно или организирано участие целят да използват, поддържат или подобряват физическите способности и умения на участниците им, в същото време предоставяйки им наслада и удоволствие, а в някои случаи и забавление на наблюдателите.

Практикуването на физически дейности с цел наслада или спектакъл съществува още от древността. Олимпийските игри в Древна Елада са се провеждали от 8 век преди Христа, в чест на гръцкия бог Зевс Олимпийски (откъдето идва и името им).

През средновековието спортната дейност почти не се практикува. Едва през новото време и особено след Славната революция във Великобритания (1688), когато се отменят всички наложени забрани за игри и съревнования, спортът започва своето устремно развитие.

След Индустриалната революция през 18 век спортът се масовизира сред зараждащата се работническа класа и се превръща в дейност, практикувана през свободното време.

В днешно време има десетки видове спорт, като в основата си той се разделя на два вида – отборен и индивидуален.

Спортът се превръща в самоиздържащ се бизнес, като най-отличителен пример за това са спортове като футбол, ръгби, баскетбол и бейзбол, които генерират милиарди долари на година.

В Log.bg ще откриете каталог на всички спортни и фен сайтове, както и магазини за феновете на спорта, за да сте сигурни, че ще откриете всичко, което ви е нужно за света на спорта.