Туризъм

Туризмът, като масово социално-икономическо явление, се развива след Втората световна война, включително и в България. През 60-те и 70-те години в страната се изграждат множество зимни, морски и балнеологични курорти, които през годините стават все по-значима част от икономиката. Днес туристическият сектор у нас е един от най-развитите отрасли на икономиката и формира близо 13% от българския БВП.

Природните дадености, географските забележителности и културно-историческите паметници формират голямата основа, върху която българският туризъм може да се развива и расте, както и го прави от началото на 21 век.

  • Балнеологични процедури;
  • Ски курорти;
  • Планински хижи;
  • Горски масиви;
  • Най-различни археологически останки;
  • Тракийски, римски и средновековни крепости;
  • Паметници от по-ново време;
  • Морски плажове.

В последните години все по-популярен става и селският туризъм, който дава възможност на малките населени места в страната да подобрят икономическото си развитие.

Всички те формират една феерия от забележителности и природа, които не оставят никого безразличен. Неслучайно все повече чужденци избират България за своя туристическа дестинация, а в някои случаи – и за постоянен дом.

В log.bg ще намерите каталог на най-добрите туристически сайтове, справочници, туроператори и туристически агенции, както и страниците на най-големите комплекси, хотели, къщи за гости, хижи и курорти в страната.

Log.bg ще бъде вашият верен приятел в намирането на най-качествените и най-коректните услуги в сектора на туризма.