Маркетинг

Маркетинг (от английското market – пазар) представлява съвкупност от действия, с които се асоциират закупуването и продажбата на продукти или услуги. Това включва реклама, продажби и доставки на продукти до потребители.

Маркетингът е в основата на всеки бизнес, който търси как да пласира стоките или услугите си сред своите и потенциално новите си потребители. В днешно време, благодарение на развитието на интернет и новите технологии, маркетингът придобива няколко измерения и разновидности, като:

  • Дигитален;
  • Онлайн;
  • Интернет;
  • Мобилен;
  • Герила;
  • Интерактивен;

и други.

Основната цел на маркетинга е да реализира продажби и да повиши тяхното количество. За да се случи това се използват най-различни видове техники и практики. Основополагащият образец на тази услуга се нарича „4P“ (Четирите P-та) – Product, Price, Place, Promotion (Продукт, Цена, Място, Промоция).

В днешно време, обаче, възникват все повече и повече техники, като психологията става все по-сериозна част от съвременното пазарно проучване, с цел да се повлияе на потребителското поведение чрез психологически лостове.

Log.bg е каталогът, в който ще намерите най-добрите агенции и компании за дигитален, интернет, класически и всякакъв друг маркетинг.

Подбрали сме само най-коректните и доказано успешни агенции, за да сме сигурни, че тук ще намерите помощта, от която имате нужда, за да развиете своя бизнес и да стигнете до върха.