Поверителност

Log.bg не събира абсолютно никаква информация за своите потребители. Това е представителен авторитетен каталог със списък на едни от най-добрите сайтове в българското онлайн пространство.

Посетителите на сайта могат да разглеждат съдържанието и да проявяват интерес техния бизнес сайт да бъде добавен в каталога, чрез изпращане на съобщение от контактната форма в сайта.

Данните от контактната форма - име, имейл, телефон, съобщение се обработват само и единствено за нуждите от произлизащата кореспонденция.

Те не се споделят с трети лица и не се използват за други цели, освен за отговаряне на постъпилото запитване писмено или устно, посредством имейл или телефон.